Vacature

Geplaatst op: 20 februari 2016Categorie: Nieuws

Vacature

 

Vacature bestuur Dierenambulance

 

De Dierenambulance Groningen (DAG) verzorgt het vervoer van zieke-, gewonde- en gevonden dieren in de stad Groningen en een 8-tal omliggende gemeenten; deze gemeenten hebben hun wettelijke taken in deze uitbesteed aan de DAG. Ook biedt de DAG diensten aan, aan inwoners uit de regio bij de uitvaart en crematie van hun overleden huisdieren.

Een belangrijke nevendoelstelling is om tijdelijke werk- of stageplekken aan te bieden aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en hen kansen te bieden om werkervaring op te doen.

De DAG is een zelfstandige vereniging met ruim 2000 leden en donateurs en werkt samen met diverse dierenopvangcentra. Meer dan 50 enthousiaste en betrokken medewerkers (vnl. vrijwilligers met daarnaast een klein aantal medewerkers en een tiental participatiebanen) werken 7x24 uur per week aan de invulling van ons werk.

 

Ter aanvulling van het bestuur zijn wij op zoek naar:

 

TWEE BESTUURSLEDEN

 

Het bestuur treedt op als een faciliterend bestuur en zij ondersteunt en controleert de manager van de DAG; daarnaast legt het bestuur verantwoording af aan de leden van de vereniging. Thans zijn 3 bestuursleden in functie en zijn de functies van voorzitter, penningmeester en ambtelijk secretaris ingevuld.

Als aanvulling op het huidige bestuur zijn wij op zoek naar bestuursleden met enkele van de volgende competenties/ervaringen:

* affiniteit met dierenwelzijnsorganisaties

* enige bestuurlijke ervaring

* juridische achtergrond

* maatschappelijk actief met breed netwerk

* bekendheid met en/of ervaring met re-integratie-projecten

* voorwaardenscheppende attitude

Het bestuur vergadert 6 x per jaar in de avonduren; jaarlijks is de algemene ledenvergadering. Daarnaast zal er incidenteel extra inzet nodig zijn in bijzondere situaties.

 

Bij belangstelling voor deze bestuursfunctie, kunt u contact openen met Marcus Dirks, voorzitter bestuur,  tel. 06-81315881 of per e-mail marcusdirks@planet.nl