Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Geplaatst op: 26 mei 2015Categorie: Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 27 mei om 20.00 uur bent u, als lid, van harte welkom aan de Friesestraatweg 199a te Groningen

Let op: de vergadering is alleen voor leden van Vereniging Dierenambulance Groningen “DAG”.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Secretarieel jaarverslag 2014
 4. Financieel jaarverslag 2014
 5. Financiële begroting 2015
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Benoeming leden kascommissie
 8. Bestuursverkiezing
 9. Vaststellen van de contributie jaar 2015
 10. Rondvraag
 11. Sluiting.