Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Geplaatst op: 09 maart 2015Categorie: Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

DE VERGADERING WORDT VERPLAATST NAAR MEI, NADERE DATUM VOLGT!

 

Algemene Ledenvergadering 2015

 

Alleen voor leden van Vereniging Dierenambulance Groningen “DAG”

 

Op dinsdag 21 april om 20.00 uur aan de Friesestraatweg 199a te Groningen

 

 

Agenda:

 

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Secretarieel jaarverslag 2014
 4. Financieel jaarverslag 2014
 5. Financiële begroting 2015
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Benoeming leden kascommissie
 8. Bestuursverkiezing
 9. Vaststellen van de contributie jaar 2015
 10. Rondvraag
 11. Sluiting.