Knobbelzwanen met gele halsbanden: waar is dat goed voor en hebben de vogels er geen last van?

Geplaatst op: 19 december 2016Categorie: Nieuws

Knobbelzwanen met gele halsbanden: waar is dat goed voor en hebben de vogels er geen last van?


Namens onze collega's van Zwanenwerkgroep Avifauna Groningen posten wij het volgende bericht. Het betreft een reactie op recente bezorgde reacties van burgers betreffende zwanen met gele ringen om hun nek.

Mensen bellen regelmatig omdat ze bezorgd zijn over het welzijn van knobbelzwanen met grote gele ringen om hun nek. We zijn blij dat veel mensen de zwanen een goed hart toedragen. Het gaat namelijk niet zo goed met de Groninger zwanenpopulatie en het betreft hier wetenschappelijk onderzoek om de zwanen beter te kunnen beschermen. Dit kunnen wij als vrijwilligersorganisatie (de Zwanenwerkgroep van de vereniging Avifauna Groningen) dan ook uitsluitend doen met een officiële vergunning, met financiële steun en in samenwerking met andere organisaties, overheden en onderzoeksinstituten (Provincie Groningen, Vogeltrekstation en Sovon Vogelonderzoek Nederland).


Foto © Monique Detollenaere

 
Deze jonge zwanen zijn geringd met een halsband om ze beter te kunnen volgen. De code op de halsring is op grote afstand en ook op open water goed af te lezen met een sterke telescoop en dat is van belang om een beeld te krijgen van de verplaatsingen van onze zwanen buiten de provincie Groningen (grofweg tussen Frankrijk en Denemarken). Deze methode wordt al tientallen jaren toegepast bij watervogels als ganzen en zwanen en halsringen leveren echt geen problemen op voor de vogels. Er is voldoende ruimte tussen ring en nek en er treedt geen noemenswaardige schade op aan de nekveren. Dat de halsring strak lijkt te zitten komt omdat de zwanen hun nekveren vaak opzetten om te imponeren, maar er passen zeker drie vingers tussen de nek en de halsring. Overigens krijgen lang niet alle zwanen een halsband, maar jaarlijks alleen een steekproef van de jongen. Met de kennis die we daarmee opdoen kunnen we dan veel meer zwanen beter beschermen.

De zwanen zijn ons als onderzoekers en natuurbeschermers waarschijnlijk net zo dierbaar als de mensen die bezorgd bellen. We zouden de zwanen nooit hinder willen bezorgen en dat zou voor het onderzoek ook niet goed zijn. Bij hinder of kans op schade aan de vogel is dergelijk onderzoek natuurlijk niet zinvol. Zwanen die een halsring krijgen vertonen volstrekt normaal gedrag. We hebben in het verleden ook al halsbanden gebruikt en het blijkt dat de zwanen ondanks de halsband heel oud kunnen worden en jarenlang succesvol jongen groot brengen. De oudste vogels met halsbanden zijn inmiddels 17 jaar, brachten vele jongen groot en hebben ons een schat aan informatie opgeleverd die dient als onderbouwing om bijvoorbeeld afschot van zwanen te voorkomen. Van ondeskundig handelen is hier dus geen sprake.

Overigens zijn we zeer geïnteresseerd in meldingen door oplettende voorbijgangers. Dus mocht u de code op de ring af kunnen lezen dan verzoeken we u vriendelijk om de ring te melden via http://www.geese.org. U kunt dan meteen zien waar de zwaan geringd is en waar hij/zij nog meer is waargenomen. Alvast hartelijk dank voor uw moeite!

Hopelijk zijn hiermee de meeste van uw vragen beantwoord, maar wellicht wilt u meer weten. In dat geval mag u ons altijd benaderen, we zullen uw vragen graag beantwoorden. Wij stellen altijd veel prijs op uw meldingen, waarvoor alvast hartelijk dank!

Vriendelijke groet,

Jan Beekman
Zwanenwerkgroep Avifauna Groningen