ALV

Geplaatst op: 19 april 2016Categorie: Nieuws

ALV

 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

 

Op dinsdag 17 mei om 20.00 uur bent u, als lid, van harte welkom aan de Friesestraatweg 199a te Groningen

Let op: de vergadering is alleen voor leden van Vereniging Dierenambulance Groningen “DAG”.

Agenda:

1.     Opening

2.     Ingekomen stukken en mededelingen

3.     Secretarieel jaarverslag 2015

4.     Financieel jaarverslag 2015

5.     Financiële begroting 2016

6.     Verslag van de kascommissie

7.     Benoeming leden kascommissie

8.     Bestuursverkiezing

9.     Vaststellen van de contributie jaar 2016

10.   Rondvraag

11.   Sluiting.

Het secretarieel jaarverslag, de begroting en het financieel jaarverslag liggen op ons pand aan de Friesestraatweg 199a ter inzage.