Algemene ledenvergadering 2013

Geplaatst op: 08 mei 2013Categorie: Nieuws

Algemene ledenvergadering 2013

 

Alleen voor leden van Vereniging Dierenambulance Groningen "DAG". Op dinsdag 28 mei 2013 om 20.00 aan de Friesestraatweg 199a te Groningen.

 

Agenda

 • Opening
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Secretarieel jaarverslag 2012
 • Financieel jaarverslag 2012
 • Financiële begroting 2013
 • Verslag van de kascommissie
 • Benoeming leden kascommissie
 • Bestuursverkiezing
 • Vaststellen van de contributie jaar 2013
 • Rondvraag
 • Sluiting

 

Wie de notulen wil inzien kan deze thuis gestuurd krijgen. Aanvraag via mail: info@dierenambulance-groningen.nl.