Algemene Leden Vergadering

Geplaatst op: 13 april 2017Categorie: Nieuws

Algemene Leden Vergadering

 Algemene Ledenvergadering 2017 van Vereniging Dierenambulance Groningen “DAG”

Op dinsdag 23 mei 2017 om 20.00 uur bent u, als lid van onze vereniging, van harte welkom aan de Friesestraatweg 199a te Groningen

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Secretarieel jaarverslag 2016
4. Financieel jaarverslag 2016
5. Financiële begroting 2017
6. Verslag van de kascommissie
7. Benoeming leden kascommissie
8. Bestuursverkiezing
9. Vaststellen van de contributie jaar 2017
10. Rondvraag
11. Sluiting.